calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Edmund Marczak

Edmund Marczak - ur. się w 1918 roku w Duisburgu w Niemczech. Wykształcenie podstawowe i gimnazjalne uzyskał w okresie międzywojennym, a po wojnie ukończył kilka kursów zawodowych. W 1939 roku brał czynny udział w obronie Warszawy. Po zakończeniu działań wojennych w stolicy dostał się do niewoli niemieckiej, następnie został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracował do końca wojny. Od 1945 do 1978 roku był pracownikiem PKP, obejmując w tym czasie różne stanowiska. Pracował na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Koło w Nowych Skalmierzycach, którego od 1974r. był członkiem, pełniąc m.in. funkcję skarbnika, członka pocztu sztandarowego i organizatora okolicznościowych uroczystości. Otrzymał wiele odznaczeń i dyplomów za działalność zawodową, społeczną i walkę w obronie ojczyzny m. in.:

 • 1939r. – medal za udział w wojnie obronnej
 • 1945r. – medal Zwycięstwa i Wolności
 • 1955r. – medal 10-lecia Zwycięstwa i Wolności
 • 1969r. – odznakę „Przodujący Kolejarz”
 • 1974r. – odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • 1996r. – odznakę i dyplom Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju
 • 1997r. – odznakę Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • 2001r. – mianowanie na stopień podporucznika Wojska Polskiego przez Prezydenta RP
 • 2001r. – dyplom uznania za aktywne i twórcze zaangażowanie na rzecz Związku Kombatantów i jego dobra
 • 2001r. – Patent od Prezesa Rady Ministrów Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
 • 2002r. – podziękowanie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim za wieloletnią współpracę na rzecz funkcjonowania Organizacji Kombatanckich w powiecie ostrowskim
 • 2002r. – Złota Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • wielokrotnie otrzymywał podziękowania i życzenia burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za zaangażowanie i organizację okolicznościowych uroczystości