calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Edward Walczak

Edward Walczak – ur. w 1952 w Czachorach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ociążu rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w Przygodzicach, którego został absolwentem w 1972 roku. Po ukończeniu szkoły średniej i odbyciu stażu rozpoczął pracę w charakterze instruktora, później głównego agronoma WOPR w Marszewie, a po reorganizacji jako doradca specjalista WODR Poznań, służąc pomocą rolnikom z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. Nauczyciel rolników, który przekazywał im fachową wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Zawsze jest do dyspozycji rolników – także i tych spoza terenu mu przypisanego –  pomagając szybko i skutecznie w rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiły się na polu czy w zagrodzie. Przekazywał wszelkie wiadomości na temat usprawnienia pracy w rolnictwie tak, aby stawała się ona łatwiejsza i przyjemniejsza. Po przystąpieniu Polski do UE Pan Edward Walczak pomagał w wypełnianiu wniosków o wsparcie w ramach programów unijnych. Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał w 2005 roku z rąk Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi Medal ,,Zasłużony dla rolnictwa”, a w ciągu pracy zawodowej wiele dyplomów i odznaczeń potwierdzających jego profesjonalizm i kompetencje.