calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Edward Wawrzyniak

Ks. kan. Edward Wawrzyniak - ur. w 1938 roku w Skarydzewie koło Ostrzeszowa. W 1964 roku ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. Posługę wikariusza pełnił w parafiach Kazimierza, Pniew, Poznania i Swarzędza. W 1980 roku został proboszczem parafii w Chojniku. W 1991 roku otrzymał nominację arcybiskupa poznańskiego na stanowisko proboszcza parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach i już od pierwszych dni pracy duszpasterskiej mocno zaangażował się w przemianę wspólnoty. W swych działaniach jest bezkompromisowy w sprawach wiary, a jednocześnie otwarty na dialog i dyskusje z wiernymi oraz ich odpowiedzialność za kościół i wspólnotę parafialną. Bardzo ważnym elementem w posłudze pasterskiej księdza proboszcza była troska o zaniedbane obiekty kościelne. Największą zasługą dla parafii i Nowych Skalmierzyc był kapitalny remont poewangelickiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jako wotum milenijne stał się najcenniejszym zabytkiem miasta. Doceniając zasługi księdza Edwarda Wawrzyniaka dla kościoła, diecezji kaliskiej i miasta ks. Biskup Stanisław Napierała nadał mu w 1996 roku godność kanonika honorowego kapituły katedralnej w Kaliszu.