calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Henryk Olejnik

Henryk Olejnik – ur. 12 września 1957 roku w Gałązkach Wielkich. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 1974 roku podjął pracę w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, gdzie pracował do 2005 roku tj. do czasu przejścia na rentę inwalidzką. Od 1976 roku aktywnie związał się z ruchem Honorowych Dawców Krwi . W 1978 roku został członkiem Klubu HDK przy Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach. Do czasu choroby oddał honorowo 70 litrów bezcennego leku ratującego zdrowie i życie ludzkie.  „KZN-owski” Klub HDK, utworzony w 1971 roku działał czynnie do 1996 roku. Później wprawdzie istniał, ale  jego działalność była raczej formalna.  Dopiero z inicjatywy Jadwigi Nowakowskiej, przy aktywnej współpracy Henryka Olejnika, w 1999 roku Klub został reaktywowany, stając się Klubem Honorowych Dawców Krwi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Prezesem nowego zarządu, wyłonionego w 2000 roku został Henryk Olejnik, który tę  funkcję sprawuje do dziś. Całe więc swoje społeczne działanie skupił w strukturach organizacji honorowych krwiodawców. Oprócz prezesury w skalmierzyckim kole HDK pełni również funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady  HDK PCK w Ostrowie Wielkopolskim. Jest także członkiem Powiatowego Komitetu HDK. W ramach działalności Klubu HDK, wspólnie z grupą zainteresowanych osób, prowadzi coroczne akcje poboru krwi, w których uczestniczą aktywnie nie tylko zrzeszeni członkowie, ale i gros lokalnej społeczności. Za całokształt działania w ruchu HDK został odznaczony licznymi medalami oraz odznakami: w 1987 roku – Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz”, w 1988 roku – Złotym Krzyżem Zasługi, w 2002 roku – Odznaką Honorową PCK III stopnia, w 2006 roku odznaką Honorowego Dawcy Krwi „Zasłużony dla zdrowia narodu”, w 2008 roku – Odznaką Honorową PCK II stopnia.