calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Józef Kwiasowski

Józef Kwiasowski – ur. w 1920 roku w Biskupicach Ołobocznych. Dzieciństwo i młodość spędzał w rodzinnej miejscowości pracując w gospodarstwie rodziców. Druga wojna światowa zastała go w Warszawie, gdzie wstąpił do wojska i walczył w obronie stolicy. Po rozwiązaniu jednostki wrócił do domu pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Po zakończeniu wojny brał czynny udział w organizowaniu od nowa Ochotniczej Straży Pożarnej, której był pierwszym chorążym. W latach 1946-1950 pracował w Urzędzie Gminy w Czekanowie, a od roku 1950 aż do przejścia na emeryturę w KZN Nowe Skalmierzyce. Pomimo licznych obowiązków zawodowych i rodzinnych nie zaniechał działalności społecznej dla dobra mieszkańców wsi. Był skarbnikiem Społecznego Komitetu Elektryfikacji Wsi. Brał udział w pracach przy budowie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Od 1974 roku nieprzerwanie do roku 1990 pełnił funkcję sołtysa. To z jego inicjatywy w latach 1978-1979 w czynie społecznym w Biskupicach Ołobocznych zmodernizowano ok. 1 km dróg za co w roku 1979 Front Jedności Narodowej przyznał wsi III miejsce w konkursie „Wzorowa Wieś Kaliska 1979”. W latach osiemdziesiątych dzięki jego zaangażowaniu uruchomiono połączenie autobusowe Ostrów Wielkopolski – Biskupice Ołoboczne. Pan Józef był wieloletnim działaczem Związku Kombatantów RP oraz Organizacji Kółek Rolniczych.