calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Józef Pietraszek

Józef Pietraszek – ur. 26 marca 1936 roku od urodzenia mieszkaniec Nowych Skalmierzyc. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1950 r. rozpoczął naukę w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Kolejowej w Nowych Skalmierzycach. W latach 1953 – 1991 był pracownikiem oddziału Wagonowni w Nowych Skalmierzycach, a w 1963 roku objął funkcję kierownika tego zakładu. Pracując na tym stanowisku był głównym inicjatorem budowy warsztatu, hali napraw wagonów oraz pierwszej w Nowych Skalmierzycach mechanicznej oczyszczalni wody. Za zasługi w pracy zawodowej uhonorowany został między innymi: Srebrną i Złotą odznaką Przodującego Kolejarza, Medalem Za Zasługi Dla Transportu oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1962 roku po reaktywowaniu Koła Pszczelarzy w Nowych Skalmierzycach wstąpił do Polskiego Związku Pszczelarskiego, w którym przez kolejne lata pełnił funkcje sekretarza, skarbnika i Prezesa Koła Pszczelarzy. W 1985 roku został członkiem zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Kaliszu. Po reformie administracyjnej kraju WZP przekształcił się w Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej, w którym Pan Józef został I wiceprezesem Zarządu. W dotychczasowej działalności pszczelarskiej dał się poznać jako aktywny działacz uczestniczący w pracach związku oraz koła. W 1986 roku był inicjatorem i organizatorem wręczenia sztandaru Koła Pszczelarzy w Nowych Skalmierzycach. W 1987 roku brał udział w Światowym Kongresie Pszczelarskim w Warszawie. Za działalność na niwie pszczelarskiej wyróżniony został: Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy, Medalem imienia Księdza doktora Jana Dzierżona.