calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Jadwiga Nowakowska

Jadwiga Nowakowska - ur. 5 lipca 1942 roku w Sieroszewicach. Od 47 lat bezinteresownie działa na rzecz potrzebujących z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W 1964 roku ukończyła kurs Przodowniczych Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża i otrzymała uprawnienia do opieki nad chorymi, do podawania szczepionek ochronnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyła również w kursie doszkalającym, na którym zgłębiła historię Polskiego Czerwonego Krzyża. Jako sanitariuszka sprawowała opiekę nad starszymi osobami.  W 1972 roku ukończyła kurs, dzięki któremu zyskała uprawnienia Instruktora Przysposobienia Sanitarnego PCK i rozpoczęła szkolenia w szkołach i zakładach pracy. Od 2005 roku posiada Europejski Certyfikat Ratownika Medycznego. Z potrzeby serca zaopiekowała się rodzinami wielodzietnymi, samotnymi matkami i wdowami. Organizowała pożywienie dla potrzebujących i sprawiedliwie dzieliła pieczywo pomiędzy potrzebujących oraz załatwiała wiele spraw dla swoich podopiecznych. Pani Jadwiga troszczyła się o około 30 rodzin z terenu gminy i miasta. Jadwiga Nowakowska organizowała szkolenia dla uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Uczestniczyła także w różnych spotkaniach i zebraniach szkolnych kół PCK, obchodach Dni Młodzieży PCK oraz organizowała dla dzieci spotkania z lekarzem, prowadziła pogadanki na temat pierwszej pomocy i propagowała zdrowy styl życia wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Była również organizatorem Gminnych Zawodów Ratownictwa Medycznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.    Przewodnicząca terenowego Koła PCK w Nowych Skalmierzycach mimo swojej niepełnosprawności pracowała dla innych bezinteresownie i z pełnym zaangażowaniem. Odznaczona została wieloma medalami i odznakami resortowymi oraz dyplomami.