calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Jerzy Wojtczak

Jerzy Wojtczak – ur. w 1954 roku w Nowych Skalmierzycach. Jego zaangażowanie społeczne ujawniło się już we wczesnych latach młodzieńczych. Wszystko zaczęło się od pełnienia funkcji przewodniczącego samorządu szkolnego. W 1980 roku został członkiem, a w latach późniejszych przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Kaliszu oraz członkiem Rady Krajowej tegoż związku. Z ramienia tej organizacji został wybrany radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu. Działalność w PZKS oparta na społecznej nauce Kościoła pozwoliła mu na pracę na rzecz społeczeństwa opartej o najwyższe autorytety i wartości moralne. Od wielu lat angażuje się w życie parafii Bożego Ciała, gdzie w 1996 roku został prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W ramach jej działalności zorganizował wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne do wielu miejsc kultu religijnego na terenie Polski jak również półkolonie przyparafialne na rzecz dzieci z najuboższych rodzin. Wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Kaliszu. W wyborach samorządowych w 1999 roku zdobył mandat radnego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pan Jerzy Wojtczak to historyk pasjonat odkrywający dla „Gazety Skalmierzyckiej” nieznane epizody z dziejów miasta i regionu skalmierzyckiego. Przez kilka lat był również redaktorem pisma parafialnego „Głos Kościelny”. Przewodnicząc Zarządowi i Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej był inicjatorem wielu akcji kulturalnych na rzecz lokalnej wspólnoty. Z jego inicjatywy odbyły się liczne sesje historyczne związane z przeszłością miasta, kolei, parafii, wybitnymi postaciami regionu czy wydarzeniami historycznymi. Był organizatorem wielu wystaw fotograficznych i archiwalnych prezentujących dzieje ziemi skalmierzyckiej. Członek Komitetu Ratowania Kapliczki Słupowej Pawła Brylińskiego w Chotowie oraz inicjator ufundowania przez miasto kamienia milenijnego z tablicą i słowami Ojca Świętego: „Budujmy cywilizację miłości”.