calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Kazimierz Gabiś

Kazimierz Gabiś - ur. 1928 roku w Nowych Skalmierzycach, tutaj w 1939 roku ukończył szkołę podstawową. Podczas okupacji niemieckiej wraz z rodziną został wysiedlony do Wysocka. W tym okresie pracował w ostrowskiej fabryce Wagon. Po wojnie uczęszczał do gimnazjum i liceum męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Uzyskawszy świadectwo dojrzałości studiował na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie w 1952 roku otrzymał tytuł magistra praw. W latach 1953 – 1986 był pracownikiem Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, pełniąc kolejno funkcje radcy prawnego, kierownika zespołu radców prawnych oraz głównego ekonomisty. Obok działalności zawodowej brał aktywny udział w życiu społecznym. Od 1945 roku był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Ponadto działał również w Związku Zawodowym Kolejarzy, Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Zrzeszeniu Prawników Polskich. Przez wiele lat działał w klubie sportowym Pogoń Nowe Skalmierzyce. Na szczególną jednak uwagę zasługuje działalność pana Kazimierza w strukturach samorządu terytorialnego i rad narodowych. Przez szereg lat był przewodniczącym i członkiem różnych komisji, kolegiów i zespołów województwa poznańskiego i kaliskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. W latach 1988 – 1990 pełnił funkcję przewodniczącego Miejsko – Gminnej Rady Narodowej oraz w latach 1994 – 2002 funkcję przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Za wszechstronną działalność na polu społecznym i zawodowym Kazimierz Gabiś został wyróżniony m.in.:

 • w 1971r. – Złotą Odznaką „Przodujący Kolejarz”
 • w 1972r. – Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • w 1974r. – Medalem 30-lecia Polski Ludowej
 • w 1974r. – Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”
 • w 1975r. – Medalem „Za Zasługi dla Ziemi Ostrowskiej”
 • w 1983r. – Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Transportu PRL”
 • w 1984r. – Medalem 40-lecia Polski Ludowej
 • w 1985r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • w 1987r. – Honorową Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości Inwalidów”
 • w 1990r. – Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego”
 • w 1998r. – Złotą Odznaką Honorową „Za Szczególne Zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów”