calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Kazimierz Sipka

Kazimierz Sipka urodził się 11 sierpnia 1944 roku w Kaliszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1959 roku podjął naukę zawodu w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 2004 roku. W międzyczasie ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie podjął studia na UAM.

Zawsze zaangażowany w życie społeczne i zawodowe. Czynny zawodnik sekcji szachowej w latach 1963-1974, z którą odnosił sukcesy i zdobywał wysokie lokaty na różnego rodzaju rozgrywkach.

Jeden z organizatorów ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Społecznik. Współczesny Judym, prawdziwy organicznik. „Od zawsze” chętnie służy pomocą mieszkańcom w ich różnych sytuacjach  życiowych oraz zawodowych.

W latach 80-tych ub. wieku Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta, a w latach 90-tych Wiceprzewodniczący Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach.

W latach 1996 – 2002 przewodniczący Rady Pracowniczej. W 1998 roku jeden z inicjatorów powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” i przez dwa lata przewodniczący rady nadzorczej.

Długoletni radny, pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1994 roku, czyli od 26 lat. Wiceprzewodniczący Rady, a od 2002-2018 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Inicjator budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jabłonkowej łączącej Nowe Skalmierzyce ze Śliwnikami, a także parku przy ul. Kamiennej. Za całokształt pracy zawodowej wyróżniony:

- Srebrną Odznaką Przodującego Kolejarza,

- Złotą Odznaką za szczególne osiągnięcia dla Związku Emerytów

- Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

- Brązowym Krzyżem Zasługi.

Zaangażowanie w sprawy naszej Małej Ojczyzny, olbrzymie samorządowe doświadczenie, empatia oraz otwartość na ludzi i ich problemy sprawia, że Kazimierz Sipka jest przez mieszkańców darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem.