calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

OSP w Biskupicach Ołobocznych

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach Ołobocznych została utworzona na zebraniu założycielskim w dniu 10 maja 1926 roku. Początkowo liczyła 32 osoby, a pierwszym prezesem został Ignacy Czaja.

Pierwsza remiza znajdowała się na małym skwerku i służyła tylko do przechowywania sprzętu. Na wyposażeniu straży znajdowała się między innymi sikawka konna oraz 2 kufy do przewożenia wody, drabiny, trąbki alarmowe, skrzynka sanitarna, 20 mundurów i 14 hełmów. W kolejnych latach sukcesywnie uzupełniano stan wyposażenia oraz umundurowania.

Strażacy, oprócz gaszenia pożarów, aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym wsi, organizując zabawy taneczne, wieczorki, loterie fantowe, turnieje strzeleckie i przedstawienia teatralne, a zgromadzone fundusze przeznaczali na zakup sprzętu. OSP Biskupice Ołoboczne posiadała również orkiestrę dętą. Tradycją od 1929 roku do dnia dzisiejszego jest pełnienie warty przy grobie pańskim w miejscowym kościele parafialnym. Jednostka brała również czynny udział w zawodach strażackich. W rocznicę jej 10-lecia istnienia zakupiono figurkę św. Floriana.

W 1946 roku, po II wojnie światowej, ochotnicy spotkali się w celu odbudowy struktur, jak również reaktywacji orkiestry strażackiej. W tym samym roku wznowiono organizację dożynek wiejskich oraz zabaw tanecznych z loterią fantową. Z uzyskanych pieniędzy zakupiono umundurowanie.

Od roku 1947 jednostka podniosła swój poziom wyszkolenia poprzez strażackie kursy. W 1948 roku ochotnicy brali udział w akcji sadzenia drzew na terenie wioski. Tego samego roku zakupiono motopompę, a rok później samochód półciężarowy marki Chevrolete. Od 1958 roku na wyposażeniu straży znajdował się konny wóz ratowniczy. W latach 60-tych powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza. W 1964 roku jednostka zorganizowała rejonowe zawody sportowo-pożarnicze.

W 1969 roku rozpoczęto budowę nowej remizy, którą strażacy w większości wybudowali sami w czynie społecznym. W 1976 roku jednostka wzbogaciła się o nowy samochód strażacki marki „Żuk”. Lata siedemdziesiąte to czas przeprowadzania przez strażaków kontroli przeciwpożarowych w gospodarstwach rolnych oraz aktywne uczestnictwo drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zdobywali czołowe miejsca.

W 1982 roku rozpoczęto rozbudowę garażu dla nowego samochodu strażackiego „Star 266”, który jednostka otrzymała w 1985 roku. W 1989 roku w remizie otwarto bibliotekę publiczną. W latach 1992-1994 wykonano opłotowanie wokół strażnicy.

Aktualnie OSP posiada na swoim wyposażeniu dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: średni marki DENNIS i ciężki marki JELCZ oraz sprawną zabytkową sikawkę konną, która bierze udział w zawodach powiatowych. Strażacy OSP Biskupice Ołoboczne aktywnie działają w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zawodach sportowo-pożarniczych.

Heroiczna postawa strażaków, współpraca z lokalną społecznością oraz ogromna determinacja sprawiły, że organizacja działa do dzisiaj, niosąc bezinteresownie pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Skalmierzyce.