calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

OSP w Skalmierzycach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach – po wojnie OSP w Skalmierzycach została reaktywowana. Ukonstytuował się jej nowy zarząd, a na Prezesa wybrano Walentego Olejnika. W 1946 roku społeczeństwo Skalmierzyc ufundowało jednostce nowy sztandar, ponieważ pierwszy zaginął podczas okupacji. W 1950 roku OSP obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Nowym prezesem został wówczas Stanisław Matyśkiewicz, a jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy marki Betford, którego fundatorem było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach 50-tych nastąpił dynamiczny rozwój jednostki. Strażacy otrzymali kolejny wóz bojowy, w 1959 roku uroczyście oddano do użytku nową siedzibę OSP przy ulicy Ostrowskiej i utworzono, z inicjatywy kolejnego prezesa p. Józefa Sobczaka, orkiestrę dętą, której kapelmistrzem został Czesław Pawlak. W latach 80-tych OSP Skalmierzyce posiada już dwa wozy bojowe oraz trzy motopompy. Strażacy czynnie uczestniczą w zawodach i szkoleniach pożarniczych. Dbają również o bezpieczeństwo pożarowe, organizując Dni Ochrony Przeciwpożarowej, podczas których dokonują przeglądu posesji i zagród. W 1990 roku Prezesem OSP został Czesław Briese, który sprawuje tę funkcję do dziś. Lata 90-te to bardzo chlubny okres w dziejach jednostki. Straż uczestniczy w wielu akcjach ratowniczych. Do najważniejszych należy zaliczyć akcję gaszenia pożaru Kolegium Jezuickiego w Kaliszu, za co jednostka otrzymała specjalne wyróżnienie, oraz udział w gaszeniu pożaru lasów Kuźnicy-Raciborskiej, za które strażacy otrzymali podziękowanie od ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych. W 1995 roku OSP włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2000 roku OSP Skalmierzyce obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Podczas uroczystości jubileuszowych jednostce wręczono nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Skalmierzyc. W roku 2001 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik doceniając działalność całej OSP, przekazała jednostce nowy samochód bojowy marki Star. Wóz strażacki został wyposażony w torbę medyczną, deskę ortopedyczną, maszt z oświetleniem, piłę do drewna oraz piłę do betonu i stali, a także sprzęt hydrauliczny do cięcia blachy. Ostatnie lata, a zwłaszcza rok 2006 i 2007, pokazały jak bardzo pomysł, aby zwiększyć nakłady na ratownictwo drogowe, okazał się słuszny. W ostatnim roku jednostka interweniowała 107 razy, z czego 22 razy w pożarach i 85 w innych zdarzeniach. W 2006 roku władze gminy po raz kolejny doceniły działania strażaków, pomagając im w sfinansowaniu zakupu lekkiego samochodu bojowego Ford Tranzit. Ważne miejsce w działalności OSP zajmuje również propagowanie zagadnień ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony przeciwpożarowej. Strażacy uczestniczą w wielu festynach, pokazach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią.