calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Stanisław Napierała

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała - w każdej społeczności są ludzie, którzy swoją działalnością, zaangażowaniem, postawą czy życzliwością przyczyniają się do jej rozwoju czy to gospodarczego, intelektualnego czy duchowego. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, odkąd 25 marca 1992 roku Ojciec Święty bł. Jan Paweł II ustanowił Księdza Biskupa Stanisława Napierałę Ordynariuszem nowej diecezji – Diecezji Kaliskiej, w skład której wchodzą parafie znajdujące się na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – jest on dla nas niekwestionowanym autorytetem moralnym, budującym diecezjalną wspólnotę w oparciu o kult Świętej Rodziny a także mocno podkreślającym, w głoszonym przez niego słowie, homiliach, katechezach czy audycjach radiowych, ponadczasową wartość rodziny jako podstawowej grupy społecznej, na której opiera się całe społeczeństwo. Działa on z pasją i zaangażowaniem dla dobra nie tylko Kościoła, ale szeroko pojętego dobra publicznego, w tym także dobra mieszkańców naszej Gminy. Od samego początku z wielkim oddaniem uczestniczy w organizowanych na terenie naszych parafii uroczystościach kościelnych oraz uroczystościach gminnych. Były to między innymi obywające się cyklicznie w poszczególnych kościołach uroczystości przyjęcia przez młodzież sakramentu bierzmowania czy trwająca w latach 2010 – 2011  Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani. Nie zabrakło go także na uroczystościach organizowanych przez samorząd Gminy, jak choćby na obchodach Dni Miasta, na których sprawował eucharystię w intencji naszej Małej Ojczyzny, dożynkach gminnych, poświęceniu pomnika Jana Pawła II w Nowych Skalmierzycach, oddaniu do użytku ważnych inwestycji jak zmodernizowana szkoła podstawowa w Gostyczynie i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, nadaniu zespołowi szkół w Ociążu imienia Jana Pawła II, a nawet na uroczystościach rocznicowych Spółdzielni Mleczarskiej Lazur. Z każdego z tych spotkań wynieśliśmy wiele, zarówno jako wierzący, czy też ludzie, którzy poszukują sensu istnienia, wskazówek życiowych itp.