calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wincenty Światły

Wincenty Światły – ur. 15 grudnia 1913 roku w Zadowicach. Od 1946 roku zamieszkiwał w Mącznikach. Był długoletnim radnym gromadzkiej rady w Skalmierzycach, radnym w Powiatowej Radzie Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim, oraz radnym Wojewódzkim w Poznaniu. Inicjator zakładania Kółek Rolniczych na wsiach oraz aktywny członek LZS-u. Długie lata sprawował w swojej miejscowości funkcję sołtysa, którą z przyczyn zdrowotnych zdał w 1994 roku. Całe swoje życie poświęcił pracy, kierując się dobrem społecznym.