calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Władysław Wasiak

Władysław Wasiak – ur. w 1907 roku w Skalmierzycach. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Skalmierzycach, a następnie w Nowych Skalmierzycach. Po ukończeniu w 1928 roku Seminarium Nauczycielskiego w Ostrzeszowie rozpoczął pracę pedagogiczną w szkole w Bukownicy. W 1937 roku wrócił w rodzinne strony, obejmując posadę kierownika Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w kampanii wrześniowej. W bitwie pod Łęczycą został ciężko ranny. Po długim pobycie w lazarecie wrócił do Gostyczyny, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym w sąsiednim Chotowie. W 1941 roku aresztowany przez SS za pomoc Polakom. Po zwolnieniu pracował w majątku wolnym w Grudzielcu. Po wyzwoleniu wrócił do Gostyczyny, gdzie w lutym 1945 roku otworzył Szkołę Podstawową. We wrześniu tego samego roku został kierownikiem szkoły podstawowej w swoich rodzinnych Skalmierzycach. Funkcję tę, a następnie dyrektora pełnił nieprzerwanie do 1974 roku czyli do czasu przejścia na emeryturę. Później pełnił funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Nowych Skalmierzycach. Oprócz działalności zawodowej brał aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym. Między innymi był wieloletnim radnym gminnym i powiatowym. Działał w ZNP i Stronnictwie Demokratycznym. To z jego inicjatywy powołano Towarzystwo Miłośników Skalmierzyc, którego później był aktywnym członkiem. Wiele czasu poświęcił również na zbieranie informacji dotyczących historii i tradycji rodzinnych Skalmierzyc. Wraz z Władysławem Borochem i Janem Wawrzyńczakiem stworzył monografię Skalmierzyc. Prowadził także chór i zespoły wokalne. Za swoją zawodową i społeczną działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a w 1970 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” został przyznany pośmiertnie.