calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zdzisław Wolender

Zdzisław Wolender – ur. 22 stycznia 1940 w Nowych Skalmierzycach. Swoje życie i pracę zawodową związał z Nowymi Skalmierzycami. Działalność społeczną i sportową rozpoczął od wstąpienia w 1952 roku do „Kolejowego Klubu Sportowego Pogoń Nowe Skalmierzyce”, a w 1957 do Związku Harcerstwa Polskiego. Wybitny instruktor gry w szachy, prowadzona przez niego od lat sekcja szachowa klubu sportowego Pogoń Nowe Skalmierzyce odnosiła liczne sukcesy, nie tylko w województwie ale i w cały kraju. Pan Zdzisław cieszył się w środowisku  dużym autorytetem. Był wychowawcą i przyjacielem młodzieży, której swój wolny czas poświęcał organizując i prowadząc różnego rodzaju obozy wędrowne.