calendar 16 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

28 Maj 2020

Informacja dot. pojemników na niesegregowane odpady komunalne

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pojemnik na niesegregowane odpady komunalne powinien spełniać normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo),
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny,
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno,
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę,
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Jednocześnie informujemy, że minimalna pojemność pojemnika zgodnie z Regulaminem wynosi 120 l. Pojemniki okrągłe (110 l) nie spełniają norm i zazwyczaj są mocno zużyte.

W związku z powyższym prosimy o wymianę dotychczasowych pojemników na spełniające standardy, w terminie do końca sierpnia 2020 r.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 62 762 97 70.