calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

08 Czerwiec 2020

Podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od sierpnia wzrośnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą stawka wzrośnie o 7 zł, tj. z 18 zł do kwoty 25 zł na osobę.

Podwyżka jest spowodowana decyzją Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, który to pod koniec marca podjął uchwałę zwiększającą dotychczasowe koszty odbioru zmieszanych odpadów komunalnych aż o ponad 38%.

Łączne koszty funkcjonowania systemu w roku 2020 szacowane są na kwotę 3.512.263,20 zł. Dotychczasowa stawka wynosząca 18 zł dałaby roczny wpływ do budżetu w kwocie około 3.024.000,00 zł. W związku z tym niedobór wynosi około 488.263,20 zł. Przeliczając go na pięć miesięcy 2020 roku (od sierpnia do grudnia) podwyżka musi przynieść dodatkowe dochody w wysokości 97.652,64 zł miesięcznie, co na jednego mieszkańca (opłatą objętych jest około 14.000 mieszkańców) przekłada się wzrostem stawki o 7,00 zł od osoby, do kwoty 25,00 zł.

Niezmieniona zostaje stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny i wynosi 50,00 zł od osoby.

Przypominamy, że osoby zamieszkujące budynki jednorodzinne korzystające z kompostowników mogą uzyskać ulgę wynoszącą 1,00 zł od mieszkańca. W przypadku chęci skorzystania z upustu zainteresowani muszą złożyć w urzędzie nową deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązujący od niespełna siedmiu lat system zagospodarowania odpadów jest skonstruowany przez ustawodawcę w sposób bilansujący się. W praktyce oznacza to, że gmina nie ma możliwości dopłaty (jak ma to miejsce przy opłatach za wodę czy odbiór ścieków) i koszty całego systemu muszą być w 100% sfinansowane przez mieszkańców.

Dariusz Smułka