calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

14 Maj 2024

Sesja inauguracyjna nowej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – złożonym przyrzeczeniem radni Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce kadencji 2024-2029 rozpoczęli samorządową służbę podczas inauguracyjnej sesji, która miała miejsce 7 maja br. w świetlicy na „Dąbku” w Skalmierzycach. Ślubowanie złożył także wybrany na drugą kadencję Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Spośród swoich członków radni dokonali wyboru przewodniczącego, którym został Maksymilian Sztandera, natomiast funkcję wiceprzewodniczącej podobnie jak w ubiegłej kadencji objęła Renata Nogaj. Pierwsze posiedzenie nowych władz było okazją do gratulacji oraz życzeń, które przekazali m.in. Senator RP Ewa Matecka, Poseł na Sejm RP Karolina Pawliczak, radni wojewódzcy Andrzej Pichet i Tomasz Ławniczak oraz starosta ostrowski Paweł Rajski.

Dariusz Smułka

 


Skład Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2024-2029 oraz składy komisji:

 1. Biernat Grzegorz
 2. Bogacka Klaudia
 3. Brzeziński Marian
 4. Grobelna Magdalena
 5. Jaś Grażyna
 6. Łuczak Sebastian
 7. Łusiak Jacek
 8. Nader Maria
 9. Nogaj Renata – Wiceprzewodnicząca Rady
 10. Sobczak Tomasz
 11. Stasiak Józef
 12. Stępniak Karol
 13. Sztandera Maksymilian – Przewodniczący Rady
 14. Ulbrych Weronika
 15. Ulichnowski Grzegorz

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Sebastian Łuczak - przewodniczący
 2. Maria Nader
 3. Weronika Ulbrych
 4. Grażyna Jaś
 5. Maksymilian Sztandera
 6. Tomasz Sobczak
 7. Marian Brzeziński

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Magdalena Grobelna - przewodnicząca
 2. Klaudia Bogacka
 3. Grzegorz Ulichnowski
 4. Renata Nogaj
 5. Tomasz Sobczak
 6. Marian Brzeziński

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Maria Nader - przewodnicząca
 2. Grzegorz Biernat
 3. Maksymilian Sztandera

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego

 1. Józef Stasiak - przewodniczący
 2. Jacek Łusiak
 3. Karol Stępniak
 4. Renata Nogaj

Komisja Rewizyjna

 1. Grażyna Jaś - przewodnicząca
 2. Klaudia Bogacka
 3. Magdalena Grobelna
 4. Karol Stępniak
 5. Weronika Ulbrych
 6. Sebastian Łuczak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1.   Grzegorz Ulichnowski - przewodniczący
 2.   Jacek Łusiak
 3.   Józef Stasiak
 4.   Grzegorz Biernat