calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Anna Stefaniak

Anna Stefaniak – ur. 11 stycznia 1925 r. Była długoletnią nauczycielką i pedagogiem. Wychowała wiele pokoleń młodzieży. Przez okres pracy zawodowej od 1956 r. do momentu przejścia na emeryturę była znaną działaczką społeczną, pełniła funkcję radnej powiatowej rady narodowej. Z jej inicjatywy i nieustannych starań m. in. wybudowano bloki mieszkalne oraz infrastrukturę miejską. Odznaczona została Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.