calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Bożena Remelska

Bożena Remelska – ur. 21 marca 1943 roku. Od 1962 r. pracowała nieprzerwanie w szkole podstawowej jako nauczycielka historii, uzyskując w 1990 roku drugi stopień specjalizacji z tego przedmiotu. Szczególny wkład pracy i osobiste zaangażowanie włożyła pani Bożena Remelska w organizację i prowadzenie Izby Pamięci, w której od 1975 roku gromadziła dokumenty i pamiątki związane z historią szkoły i miasta. Pani Remelska w roku 1978 była współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Skalmierzyc, pełniąc tę funkcję przez kilka lat. Na podkreślenie zasługuje 37 letnia praca pedagogiczna nauczyciela historii, o czym najlepiej świadczą wyniki uczniów startujących w olimpiadach i konkursach wiedzy historycznej różnych szczebli. Dla Nowych Skalmierzyc szczególne znaczenie ma działalność pani Bożeny Remelskiej w popularyzacji wśród młodzieży wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Współorganizatorka szkolnych konkursów z tematu „Powstanie Wielkopolskie” – zryw niepodległościowy tak bardzo związany z naszym regionem. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymała nagrody: ministra Oświaty i Wychowania w 1980 rok, dwukrotnie nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania oraz kilkakrotnie nagrodę dyrektora szkoły. W roku 1983 Rada Państwa przyznała Jej Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią wyróżniającą pracę pedagogiczną. Pani Bożena posiada także Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej oraz odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadaną przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Wieloletnia działalność historyka, a zarazem popularyzatora historii regionu wśród najmłodszych pokoleń mieszkańców miasta, pełniona społecznie i z dużym zaangażowaniem osobistym była przesłanką do uhonorowania Jej Medalem „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.