calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Józef Łuczak

Józef Łuczak – ur. w 1923 roku w Mącznikach. W okresie międzywojennym i podczas wojny pracował w miejscowym majątku ziemskim. Służbę wojskową w Wojsku Polskim odbył w Gdańsku w latach 1945-1947. W okresie powojennym podjął pracę w Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, gdzie pracował aż do emerytury. Wstąpił do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Był Kombatantem, pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kole Miejsko Gminnym w Nowych Skalmierzycach. Pełnił również wiele innych funkcji społecznych: był skarbnikiem Ogródków Działkowych im. T. Kościuszki, a od 1970 roku był chorążym Pocztu Sztandarowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej. Brał czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych, gminnych i powiatowych. Zasługi pana Józefa Łuczaka za wieloletnią pracę na rzecz funkcjonowania organizacji kombatanckich doceniło wiele instytucji.