calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Józef Marciniak

Józef Marciniak urodził się 14 marca 1946 roku w Ociążu, gdzie mieszka i prężnie działa do dzisiaj. Żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci. Z zawodu rolnik, z zamiłowania również strażak, społecznik, samorządowiec od ponad 30 lat czynnie uczestniczący w życiu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, piastując tu różnorakie funkcje.

W 1988 roku został sołtysem Ociąża, którym jest do chwili obecnej. Jest prawdziwym liderem wsi, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz społeczności, wśród której mieszka. W roku 1990 został przewodniczącym komitetu telefonizacji wsi, a następnie zaangażował się w temat zwodociągowania Ociąża oraz miejscowości sąsiednich.

Od 1998 roku jest radnym Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W pierwszej kadencji został również wybrany przez radę na członka Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, natomiast od drugiej kadencji, czyli od roku 2002 do roku 2018 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jako radny zainicjował rozbudowę miejscowej szkoły, zabiegał o budowę świetlicy wiejskiej, placu zabaw, chodników oraz dróg gminnych i powiatowych.

Jest organizatorem wielu uroczystości i imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych. Kilkukrotnie organizował w swojej wsi dożynki gminne, jak również szereg imprez dla mieszkańców Ociąża – to m.in. bale karnawałowe dla najmłodszych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, pikniki i festyny rodzinne.

Nie sposób nie wspomnieć o działalności Józefa Marciniaka na polu ochotniczych straży pożarnych. Do tej organizacji przynależy bowiem od 16 roku życia, kiedy to wstąpił w szeregi OSP Ociąż. W 1971 roku został wybrany prezesem tej jednostki, jest nim do dzisiaj. Jest również wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowych Skalmierzycach.

Zawiązał komitet organizacyjny adaptacji i modernizacji budynku pomajątkowego w Ociążu na remizę i świetlicę wiejską. W 1991 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczego wystąpił z wnioskiem o powołanie komitetu fundacji sztandaru dla swojej jednostki z okazji 50-lecia istnienia. Został przewodniczącym tegoż komitetu i prowadził przygotowania do uroczystości jubileuszowych połączonych z wręczeniem nowego sztandaru.

Józef Marciniak – czy to jako radny czy też wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP – mocno angażuje się w działania na rzecz ochotniczego pożarnictwa, na bieżąco informując Radę Gminy o działaniach strażaków, ich problemach i potrzebach. Wnioskuje i przekonuje Radę do corocznego zwiększania budżetu na utrzymanie jednostek OSP.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń oraz wyróżnień. Wśród nich znajdują się: brązowy, srebrny oraz złoty Medal za „Zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty Znak Związku ZOSP, Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, Semper Vigilant, „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz najważniejszy – Srebrny Krzyż Zasługi.