calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Kazimierz Jackowiak

Kazimierz Jackowiak – ur. 20 grudnia 1913 r. Był znanym działaczem, 21 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady w Nowych Skalmierzycach. Z Jego inicjatywy osiedlu Skalmierzyce Nowe nadano  w 1962 roku prawa miejskie. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć m. in. Budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej, Podkockiej, Okólnej i 25 Stycznia oraz bloków spółdzielczych. W tym okresie wybudowano Szkołę tysiąclatkę im. Powstańców Wielkopolskich, powstały nowe asfaltowe ulice i chodniki. W ten sposób zmieniała się wtedy infrastruktura młodego miasta. Po przejściu na emeryturę czynnie uczestniczył w życiu miasta, był członkiem ZBoWiD oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” został przyznany pośmiertnie.