calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Michał Wołoszczuk

Michał Wołoszczuk – ur. 10 lutego 1924 roku w Nowych Skalmierzycach. W 1924 r. ukończył 7 klasę szkoły podstawowej. Do 1939 roku należał do ZHP. W czasie okupacji pracował na kolei jako robotnik odcinka drogowego w Nowych Skalmierzycach. W tym czasie, narażając się na represje, ukrywał pobrane na przechowanie monstrancje i kielichy mszalne przed grabieżą hitlerowców (najpierw ukrywał w Gostyczynie, a następnie w Nowych Skalmierzycach). Pracując na kolei w latach 1942 – 1945, w ramach działalności AK brał czynny udział w tzw. „małym sabotażu”, za co zostaje w 1995 roku odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i odznaką Weterana Walk o Niepodległość. Był założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 1945 roku w Nowych Skalmierzycach. Od 1986 r. brał czynny udział w utworzonej grupie inicjatywnej celem rejestracji organizacji „Solidarność”. W latach 1989 – 1994 uczestniczył w Komisjach Wyborczych. Będąc członkiem Komisji Handlu i Bezpieczeństwa Publicznego zgłosił wniosek budowy Pomnika Lotników Polskich. Był aktywnym członkiem Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i brał czynny udział w życiu społecznym. Za całokształt pracy zawodowej na kolei został odznaczony Złotą Odznaką „Przodujący Kolejarz”.