calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

OSP w Boczkowie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie – powstała w 1935 roku z inicjatywy rotmistrza Eugeniusza Meterny – ówczesnego właściciela majątku ziemskiego. W dowód uznania w 1960 roku z okazji 25-lecia działalności społeczeństwo wsi ufundowało jednostce sztandar. Od 1973 roku, wskutek nowego podziału administracyjnego kraju, jednostka znalazła się w granicach administracyjnych Gminy Nowe Skalmierzyce. Początki działalności były trudne ponieważ jednostka nie miała swego pomieszczenia do przechowywania sprzętu i umundurowania. W 1983 roku ówczesny naczelnik Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce Stanisław Zachwyc przekazał na rzecz OSP Boczków park wraz z dworkiem i budynkiem inwentarskim. Dzięki staraniom zarówno strażaków jak i mieszkańców wsi cały teren został zagospodarowany, a budynek inwentarski zaadoptowany na strażnicę i świetlicę wiejską z zapleczem kuchennym i sanitarnym. W 1991 roku jednostka ze środków własnych zakupiła samochód służący do akcji gaśniczych. Przez cały czas strażacy z Boczkowa szkolą swoje umiejętności, czego potwierdzeniem jest udział w ćwiczeniach i zawodach strażackich. Kilkakrotnie zdobywali wysokie miejsce w gminnych i powiatowych zawodach strażackich, zapewniając sobie tym samym prawo udziału w zawodach wojewódzkich. Poza podstawową działalnością, do której jednostka została powołana, pełni ona również funkcję reprezentacyjną. Jej poczet sztandarowy bierze udział w wielu uroczystościach państwowych, kościelnych i korporacyjnych.