calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach

Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach - Inicjatywa założenia banku zrodziła się w gronie miejscowych działaczy patriotycznych, wśród których byli przedstawiciele ziemiaństwa, duchowieństwa, rzemieślników, kupców i rolników. Zebranie założycielskie banku odbyło się 31 lipca 1910 roku w sali Domu Katolickiego w Skalmierzycach, na które przybyło trzydziestu członków założycieli, którzy przyjęli i podpisali wzorcowy statut i wybrali pierwszą Radę Nadzorczą. Niemiecki sąd rejestrowy w Ostrowie wpisał Bank Ludowy w Skalmierzycach do rejestru 10 sierpnia 1910 roku. Przyjęty statut określał bank jako spółdzielnię z nieograniczoną odpowiedzialnością, czyli taką, której członkowie za zobowiązania banku odpowiadają całym swoim majątkiem. Wymagało to odpowiedzialnego działania organów banku i dobrze zorganizowanej kontroli. Godne podkreślenia jest również wielkie przywiązanie skalmierzyckich spółdzielców, bankowców do wartości patriotycznych i narodowych. To przywiązanie pozwoliło im zapisać piękną kartę w historii Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku, kiedy siedziba Banku Ludowego stała się jednym z ośrodków organizacji działań powstańczych. To przywiązanie kosztowało wielu z nich ofiarę życia w czasach okupacji hitlerowskiej. Odwaga, pracowitość i upór to cechy, które wyróżniały spółdzielczych działaczy bankowych w okresie zaboru pruskiego, ofiarnie służących polskiemu społeczeństwu Skalmierzyc i okolicznych miejscowości. Dobra organizacja i pozytywne wyniki finansowe oraz szerokie poparcie społeczności lokalnej pozwalały na skuteczną i szybką pomoc. Zasoby finansowe gromadzone przez lata umożliwiły stworzenie źródła taniego i dostępnego kredytu. Rozwój banku pozwolił również na przyłączenie sąsiednich banków w Ołoboku i Droszewie, które w momencie zakładania były dla niego wzorem oraz systematyczne powiększanie terenu jego działania. Bardzo ważnym momentem w jego historii było otwarcie w 1965 roku nowo wybudowanej siedziby przy ul. Bankowej nr 1, która służy skalmierzyckim bankowcom i klientom do dziś. W 1975 roku oddano do użytku nową filię banku w Rososzycy. 

W okresie swojej działalności bank przechodził różne koleje losu. Zmieniał swoją strukturę organizacyjną czy nazwę, lecz przez cały czas był obecny w życiu gospodarczym
i społecznym swojego terenu. Przez cały okres działalności cieszył się zaufaniem społecznym. Zawsze służy pomocą i był źródłem wsparcia finansowego dla swych członków i klientów. Wspomagał finansowo różne inicjatywy i działalność wielu organizacji społecznych.W latach 1993-1998 pokonując kryzys ekonomiczno-finansowy rozpoczął odbudowę zaufania publicznego swoich kapitałów, a nade wszystko swojej pozycji jako instytucji gospodarczo-finansowej. Dzięki rzetelnej pracy spółdzielców rozszerzono strukturę organizacyjną, tworząc kolejne placówki. Prowadzi swoją działalność na terenie: Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy Sieroszewic oraz miast: Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. SBL stał się bankiem konkurencyjnym na rynku lokalnym. Bank podlega corocznemu audytowi zewnętrznemu, jak również kompleksowej lustracji realizowanej w cyklu 3-letnim przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.