calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Tadeusz Bielski

Tadeusz Bielski – Był nauczycielem i zastępcą inspektora szkolnego oświaty, dyrektorem szkoły, i gminnym dyrektorem szkół. W czasie pełnienia funkcji inspektora szkolnego Wydziału Oświaty w Ostrowie Wielkopolskim przyczynił się do powstania Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Dzięki jego poparciu został przyjęty projekt budowy 15-izbowej placówki. Od 1962 roku został jej dyrektorem. Stworzył nowoczesną szkołę. Zadbał nie tylko o wyposażenie placówki, ale również o bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zarówno jego osiągnięcia, jak i osiągnięcia nauczycieli zostały dostrzeżone i uznane przez wojewódzką Radę Postępu Pedagogicznego w Poznaniu. Pan Tadeusz Bielski otrzymywał prestiżowe nagrody Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Poznaniu przez wiele kolejnych lat. Szkoła uzyskała miano szkoły wiodącej. Dzięki jego inicjatywie w 1968 roku utworzono Szkolną Izbę Pamięci Narodowej. W latach 1971-1984 Pan Tadeusz pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół. Należy również wspomnieć, że z dużym zaangażowaniem pracował na rzecz lokalnego środowiska. Przez wiele lat był Przewodniczącym Miejsko-Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodowej. Za inicjatywę i wybitne osiągnięcia otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Srebrną Odznakę Odbudowy Warszawy, Srebrny Krzyż Zasług (1966), Honorową Odznakę za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego (1964), Odznakę za zasługi dla Województwa Kaliskiego (1978) oraz Odznakę: Zasłużony nauczyciel PRL (1979), Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1979), Złotą Odznakę ZNP (1969), Medal XXX-Lecia Polski Ludowej (1974), Medal 40-Lecia Polski Ludowej (1984). Odznakę Przyjaciel Dziecka (1978), Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (1982).