calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Tadeusz Chlasta

Tadeusz Chlasta – ur. 18 września 1924 roku w Skalmierzycach. Posiadał wykształcenie średnie oraz ukończył 2-letnią szkołę rolniczą. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1947 w Wójtostwie Skalmierzyckim jako zastępca wójta. W roku 1950 został wybrany zastępcą przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Skalmierzycach, a w latach 1954-1972 pełnił funkcję przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Skalmierzycach. W czasie swojej pracy w radach narodowych intensywnie rozwijał życie gospodarcze i społeczne gromady skalmierzyckiej, w wyniku czego zaangażowano całą gromadę – w tym 16 wsi w czynie społecznym. Wybudowano 14 km dróg o nawierzchni twardej i przebudowano 6 km dróg, wybudowano 2 domy strażaka, 2 świetlice wiejskie, 3 szkoły. Zmeliorowano 5000 ha gruntów ornych, zbudowano wodociąg dla wsi Skalmierzyce, siedzibę dla Gromadzkiej Rady Narodowej, Lecznicę Weterynaryjną oraz Ośrodek Zdrowia w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej, założono przedszkole i bibliotekę gromadzką. Był inicjatorem budowy osiedli domków jednorodzinnych przy ul. Kaliskiej i ul. Bankowej. Cały czas aktywnie uczestniczył w pracy społecznej. Był inicjatorem budowy siedzib dla Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach i długoletnim przewodniczącym jego Rady Nadzorczej, w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej pełnił funkcję członka Zarządu. Natomiast w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska – członkiem prezydium Rady Nadzorczej, w Ochotniczej Straży Pożarnej członkiem Zarządu i założycielem straży w Chotowie, Gostyczynie i Strzegowie. Od roku 1979 do początku 2000 roku był prezesem Kółka Rolniczego w Skalmierzycach. Wieloletni działacz ludowy – przez wiele kadencji był członkiem władz gromadzkich, gminnych czy powiatowych w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i PSL. Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasług - 1964, Odznaką Honorową za rozwój województwa poznańskiego - 1969, Odznaką Działacz Ruchu Spółdzielczego – 1968 i 1999, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1972.