Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Biskupicach Ołobocznych, Boczkowie, Gostyczynie, Ociążu, Skalmierzycach, Strzegowie i Śmiłowie. Dwie z nich (Gostyczyna i Skalmierzyce) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Zarząd  oddziału miejsko-gminnego:

  • Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowych Skalmierzycach - Jacek Łusiak
  • Viceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowych Skalmierzycach - Czesław Briese
  • Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach - Jerzy Kwiasowski
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowych Skalmierzycach - Witold Briese 
  • Skarbnik Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowych Skalmierzycach - Grzegorz Lewandowski
  • Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nowych Skalmierzycach: Paweł Świderski, Józef Biernat, Gabriel Pietrzak, Artur Mikłas, Marian Wielanek, Józef Stępniak, Marcin Pietrzak, Józef Walczak, Jakub Byzia, Sławomir Maciak, Sławomir Szymczak


Zarząd OSP Biskupice Ołoboczne

Jednostka typu S-2

GBA 2/25, GCBA 5/32 

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Jerzy Kwiasowski

2.

V-ce Prezes Naczelnik

Adrian Nowacki

3.

Sekretarz

Mariusz Długiewicz

4.

Skarbnik

Sławomir Szymczak

5.

Gospodarz

Gracjan Kaźmierczak

6.

Czł. Zarządu

Marcin Rzekiecki

7.

Czł. Zarządu

Marek Wolniaszek

 


Zarząd OSP Boczków

Jednostka typu S-2

GBA 3/48, SLOp

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Paweł Jarmuszczak

2.

V-ce Prezes Naczelnik

Paweł Świderski

3.

V-ce Prezes 

Alina Ziąbek

4.

Zastępca Naczelnika

Waldemar Urbaniak

5.

Sekretarz

Małgorzata Jarmuszczak

6.

Skarbnik

Józef Walczak

7.

Gospodarz

Roman Mendera

8.

Kronikarz

Ireneusz Skrzypiński

9.

Czł. Zarządu

Janusz Ziąbek

 


 

Zarząd OSP Gostyczyna KSRG

Jednostka typu S-3

GBA 2/25, GCBA 6/32 

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Jacek Łusiak

2.

V-ce Prezes

   Tomasz Paluszkiewicz

3.

Naczelnik

Marian Wielanek

4.

Z-ca Naczelnika

     Marcin Pietrzak

5.

Sekretarz

Jarosław Dziewięcki

6.

Skarbnik

Mieczysław Łuczak

7.

Czł. Zarządu

Lech Madajka


Zarząd OSP Ociąż

Jednostka typu S-1

GLM-8

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

2.

V-ce Prezes

Krzysztof Strankowski

3.

Naczelnik

Artur Mikłas

4.

Sekretarz

Mateusz Przybylski

5.

Skarbnik

Czesław Strankowski

6.

Czł. Zarządu

Ryszard Pasiak

7.

Czł. Zarządu

Bartłomiej Leśnierowski

 


Zarząd OSP Skalmierzyce KSRG

Jednostka typu S-3

 SLRt, GBA 2,5/23, GCBA 5/32

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Czesław Briese

2.

V-ce Prezes

Witold Briese

3.

Naczelnik

Mateusz Byzia

4.

Z-ca Naczelnika

Krzysztof Poczekaj

5.

Sekretarz

Jakub Byzia

6.

Skarbnik

Grzegorz Lewandowski

7.

Gospodarz

Wojciech Szymczak

8.

Czł. Zarządu

Maksymilian Sztandera

9.

Czł. Zarządu

Jarosław Pawlak


Zarząd OSP Strzegowa

Jednostka typu S-2

GLM-8, GLM-8

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Gabriel Pietrzak

2.

V-ce Prezes Naczelnik

Tomasz Bartoś

3.

Sekretarz

Dorota Bartoś

4.

Skarbnik

Jarosław Klamka

5.

Gospodarz

Karol Cieślak

6.

Czł. Zarządu

Józef Stępniak

7.

Czł. Zarządu

Czesław Bartoszek


Zarząd OSP Śmiłów

Jednostka typu S-1

GLM-8

Lp.

     Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Józef Biernat

2.

V-ce Prezes Naczelnik

Michał Przybył

3.

Sekretarz

Józef Strzyż

4.

Skarbnik

Sławomir

5.

Gospodarz

Mateusz Przybył