calendar 23 April 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Stanisław Ignasiak

Stanisław Ignasiak - ur. 10 listopada 1924 roku w Gostyczynie jako syn Pawła i Jadwigi z domu Mrula. Po zakończeniu szkoły, jako młody chłopiec,  z powodu trudnych warunków bytowych pracował u gospodarzy aż do dnia 1 września 1939 roku. W czasie II wojny światowej pracował przymusowo w majątku rolnym w Gostyczynie,  a z początkiem 1945 roku został powołany do odbycia służby wojskowej.  Początkowo został przydzielony do 11 pułku piechoty Warszawa, gdzie brał czynny udział w wojnie z okupantem  i został ranny.  Po wyjściu ze szpitala 7 września 1945 roku został na nowo przydzielony do 28 pułku piechoty 9 Dywizjonu Przemyśla i służył tam aż do 27 stycznia 1947 roku. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w PKP Warsztaty Drogowe w Nowych Skalmierzycach, a następnie w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych jako pracownik fizyczny, a przez ostatnie lata pracy jako pracownik straży zakładowej. Z dniem 1 kwietnia 1982 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Należał do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Stanisław Ignasiak w Kole Związku Kombatantów zyskał bardzo dobrą opinię i zarząd zlecił mu funkcję członka Pocztu Sztandarowego. Jako lokalny patriota każdego roku w dniu Wszystkich Świętych składał kwiaty i zapał znicze  na grobach Powstańców Wielkopolskich i tablicach pamiątkowych. Za walkę z okupantem  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu Stanisławowi Ignasiakowi I stopień oficerski  podporucznika, a następnie w roku 2004 otrzymał awans do stopnia porucznika. Za walkę w obronie Ojczyzny, swoją wieloletnia pracę zawodową a także społeczną pan Stanisław został odznaczony następującymi medalami i odznakami: Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką Przodującego Kolejarza, Medalem Zwycięstwa i Wolności,  Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązową Odznaką Obronności Kraju, Odznaką za Zasługi Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Patentem Weterana Walki o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką za wybitne Zasługi dla dobra Inwalidów Wojennych, Odznaką Zasłużonego działacza Ligi Obrony Kraju, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Pan Stanisław Ignasiak otrzymał także wiele dyplomów związanych ze swoją działalnością na rzecz inwalidów wojennych RP, rozwoju gminnej kultury i tradycji historycznych, misji pokojowych ONZ, także za funkcjonowanie w organizacji kombatanckiej.