calendar 17 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

2021

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA ROK 2021

 

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

 

 

 

 

Wyprodukowane do 1990r. włącznie

w złotych

 

Wyprodukowane

po 1990r.

w złotych

a)

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

814,00

750,00

b)

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1091,00

1021,00

c)

Powyżej 9 t do poniżej 12 t

           1249,00

1168,00

 

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita pojazdu (w tonach)

 

Stawki podatku w złotych

nie mniej

niż

 

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

DWIE OSIE

 

12

13

760,00

 

820,00

 

13

14

790,00

 

840,00

 

14

15

820,00

 

870,00

 

15

 

860,00

 

1440,00

 

 

TRZY OSIE

 

 

1

2

3

4

12

17

820,00

 

1030,00

 

17

19

920,00

 

1130,00

 

19

21

1020,00

 

1230,00

 

21

23

1130,00

 

1330,00

 

23

25

1230,00

 

1790,00

 

25

 

1330,00

 

1950,00

 

 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

12

25

1130,00

 

1330,00

 

25

27

1230,00

 

1540,00

 

27

29

1330,00

 

1870,00

 

29

31

1870,00

 

2730,00

 

31

 

2050,00

 

2970,00

 

 

 

 

3. Od ciągnika siodłowego, balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

 

 

 

 

O dopuszczalnej masie zespołu pojazdów

 

 

Wyprodukowane do 1990 r. włącznie

w złotych

Wyprodukowane

po 1990r.

w złotych

a)

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

780,00

 

720,00

 

b)

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

810,00

 

740,00

 

c)

Powyżej 9t do poniżej 12t

970,00

 

890,00

 

 

 

 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

 

 

 

 

Stawki podatków w złotych

Nie mniej

niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

DWIE OSIE

 

12

18

920,00

 

1025,00

 

18

25

1025,00

 

1230,00

 

25

31

1230,00

 

1430,00

 

31

36 włącznie

1420,00

 

2180,00

 

powyżej 36

 

1430,00

 

2360,00

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

 

12

36 włącznie

1440,00

 

1950,00

 

powyżej  36

40

1440,00

 

1950,00

 

40

 

1845,00

 

2870,00

 

 

 

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1180,00 zł

 

 

 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawki podatków w złotych

 Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

JEDNA OŚ

 

12

18

870,00

970,00

18

25

920,00

          1025,00

25

36 włącznie

970,00

1080,00

powyżej 36

 

970,00

1080,00

 

 

DWIE OSIE

 

 

12

28

920,00

1025,00

28

33

1025,00

1130,00

33

36 włącznie

1130,00

1490,00

powyżej 36

38

1230,00

1590,00

38

 

1330,00

1950,00

 

 

TRZY OSIE I WIĘCEJ

 

 

12

36 włącznie

1130,00

1230,00

powyżej 36

38

1230,00

1580,00

38

 

1230,00

1740,00

 

 

 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

 

 

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

 

 

Wyprodukowane do 1990r. włącznie w złotych

Wyprodukowane po 1990r.

w złotych

a)

Mniejszej niż 22 miejsc

 1080,00

 

990,00

 

b)

Równej lub wyższej niż 22 miejsc

1980,00

 

1762,00